Job van de Bovenkamp

Mensen met elkaar zal verbinden

Rol/ functie: Secretaris bestuur Stichting Cuneratheater/ Facilitair Coördinator

Zoals alle succesvolle ideeën inspireren ook de toneelvoorstellingen van de Cuneralegende mensen tot nieuwe initiatieven. Er komt een lespakket over Cunera voor de Rhenense basisscholen en een animatiefilm over de legende. Een derde initiatief is een ‘viering’ van het leven van Cunera, op zondag 24 september.

Initiatiefnemer is Job van de Bovenkamp uit Opheusden. Hij is een van de vrijwilligers van het Cuneratheater, het gezelschap dat in september zes openluchtvoorstellingen geeft in de uiterwaard bij Rhenen.
Van de Bovenkamp heeft alle Rhenense kerken gevraagd aan te haken bij het evenement, een soort oecumenische bijeenkomst. Zelf spreekt hij liever over een viering, want de eerste mens die uit de vroegste historie van Rhenen naar voren komt is een wonderlijke vrouw. Een legendarisch wezen, een baken van licht en liefde, wier naam al eeuwenlang rondzingt: Cunera van Rhenen.

Het initiatief van Van de Bovenkamp lijkt afgekeken van de oecumenische kerkdiensten in het weekeinde van de Rhenense Rijnweek. Die bijeenkomsten werden toen in een tent gehouden. In september gebeurt dat in de buitenlucht, op het podium voor de decors van het Cuneraspel in de weide naast de stad. Het podium is dan vrij want op zondag is er geen voorstelling.
Van de Bovenkamp is blij met de steun van de kerken voor zijn initiatief, vertelt hij. De ene kerk is wat enthousiaster dan de andere, dat begrijpt hij: ‘Maar alle kerkbesturen willen het plan bij hun parochianen onder de aandacht brengen.’

Wat er staat te gebeuren heeft nog geen vaste vorm, zegt Van de Bovenkamp: ‘Ik stel me voor dat er muziek is, samenzang, solisten en verhalen die aansluiten bij de legende van Cunera. Het moet een mooie en ontspannen bijeenkomst worden. Geïnspireerd door de gedachte uit de legende: zorg voor je naasten en vooral voor arme en zieke mensen. Ik hoop dat het voorbeeld van Cunera weer volop gaat leven en meer mensen met elkaar zal verbinden.